Přístupnost a co vám mohu nabídnout.

 

Školení přístupnosti pro vývojáře, návrháře i produktové manažery

Nabízím školení Vhled do přístupnosti. Jedná se o školení vhodné pro frontend vývojáře, návrháře produktové manažery a vlastně kohokoliv, kdo ovlivňuje vývoj webových stránek. Školení trvá 1,5 až 2 hodiny (podle zájmu posluchačů). Projdeme si spolu typy uživatelů, kterých se přístupnost týká a ukážeme si co uživatelům s hendikepem pomáhá a co jim naopak práci na internetu ztěžuje, nebo dokonce znemožňuje.

Připravuji celodenní školení Testování přístupnosti. Školení je určeno frontend vývojářům, je hodně prakticky zaměřeno. Vyzkoušíme si v něm na vlastní kůži, jak se pracuje uživatelům s jednotlivými hendikepy a naučíme se, na co si dát pozor už v počátcích vývoje a jak si průběžně přístupnost testovat.

Audit přístupnosti

Otestuji a zanalyzuji vybrané stránky na přístupnost. Audit nedělám na všech stránkách, ale na vytipovaných 4 až 8 „důležitých“ stránkách, typicky hlavní strana a dále stránky, které vedou ke konverzi.

Napíšu vám o tom zprávu, kde rozepíšu, jak nalezené nedostatky zlepšit a opravit. Velmi se mi osvědčilo vytvořit o auditu prezentaci a osobně ji projít s těmi, kdo se na vývoji webu podílí.

Můžu zajistit i testování s uživateli pracujícími bez kontroly zraku.

Mentoring při vývoji

Auditem přístupnosti to teprve začíná. Nabízím průběžné konzultace a testování v průběhu vývoje internetových projektů.

Využijte možnosti naučit vaše vývojáře, jak dělat přístupnost správně.

 

O mně

 

Jak jsem se dostal k přístupnosti a jaké mám zkušenosti

Zkušenosti s přístupností jsem získával jako lektor speciální výpočetní techniky pro nevidomé studenty Masarykovy univerzity ve středisku Teiresiás (7 let) a následně jako specialista na přístupnost ve společnosti Seznam.cz a.s. (také 7 let).

Středisko Teiresiás Při Masarykově univerzitě (2007 až 2015)

S přístupností a s tím jak pracují uživatelé s hendikepem na počítači jsem se seznámil při práci ve Středisku Teiresiás, kde jsem nejdříve působil jako technik a později jako lektor výpočetní techniky pro nevidomé studenty. Zde jsem se tyto věci naučil a také jsem přišel do styku s velkým množstvím studentů s různými hendikepy.

Co mě nejvíc na této práci bavilo, bylo poznávání, jakým způsobem lidé s hendikepem pracují s počítačem. V hodinách jsme se studenty přemýšleli, jak ovládat webové stránky, které třeba nebyly úplně dobře přístupné, vymýšleli jsme strategie, jak stále modernější, ale ne zrovna dobře přístupné stránky používat.

Tak by to být nemělo. Každý uživatel by měl mít možnost pracovat na internetu, aniž by k tomu potřeboval asistenci někoho dalšího.

Seznam.cz a.s. (2015 až 2022)

Doporučení od člena přestavenstva Seznam.cz a.s. (pdf)

Když jsem začal pracovat pro Seznam.cz, jako specialista na přístupnost, ocitl jsem se na opačné straně. Měl jsem možnost ovlivnit to, aby velmi používané služby byly přístupné.

Na starosti jsem měl:

  • audit jednotlivých služeb z pohledu přístupnosti,
  • školení kolegů,
  • testování změn s nevidomými testery,
  • vytváření metodiky (báze znalostí) o přístupnosti

Co mě na práci v Seznamu bavilo nejvíc, bylo pořádat přednášky a semináře pro kolegy vývojáře, návrháře i produktové manažery. Vyzkoušeli jsme si, že nejlepší a nejlevnější je, když se na přístupnost myslí už v začátku vývoje služby a není potřeba ji potom zpětně zpřístupňovat.

V Seznamu jsem měl možnost potkat se s velkým množstvím šikovných a vzdělaných kolegů, kteří ale často nevěděli, jak hendikepovaní pracují, co jim pomáhá, nebo komplikuje práci s internetovými službami. Snažil jsem se kolegům práci především nevidomých co nejvíce přiblížit formou uživatelských rozhovorů a testováním jejich služby nevidomým testerem, kde byli přítomni i vývojáři.

 

Projekty

 

Přístupnost webu

Připravuji projekt Přístupnost webu – jedná se o online školení přístupnosti webu zaměřené tak, aby absolvent rozuměl potřebám hendikepovaných uživatelů internetu a v průběhu vývoje si byl schopen sám přístupnost otestovat.

Máte zájem o školení a chcete být informováni až bude školení připraveno? Zanechte mi na sebe e-mail.